• slide
  • slide

OSKP

firma3b.jpg

Firma Kogowski Auto Centrum posiada najnowocześniejszą w regionie Okręgową Stację Kontroli Pojazdów wraz z doskonale przeszkoloną załogą. Zapraszamy wszystkich właścicieli pojazdów osobowych jak również autobusów, ciągników oraz wielu innych pojazdów, które są badane na Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów do odwiedzenia naszej stacji.

W SPRAWIE OFERTY ZADZWOŃ 602 580 468 LUB NAPISZ   oskp@kogowski.pl   F.jpg

UWAGA!!!

Ceny na stacjach zostały ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury, 

więc są takie same na każdej stacji kontroli pojazdów w Polsce.


Stacja otwarta jest w godzinach:

pn-pt: 7.30 - 19.00
sob. 8.00 - 14.00

Serdecznie zapraszamy !
Cennik

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów 

1.  Okresowe badania techniczne:


Cena brutto
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy         62,00 zł
1.2samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy                                   
i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)  
     98,00 zł
1.3samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.    153,00 zł
1.4samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy                                         
   176,00 zł
1.5autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą   199,00 zł
1.6przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.     40,00 zł
1.7przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.     50,00 zł
1.8przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.     70,00 zł
1.9przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.     78,00 zł
1.10przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.   163,00 zł
1.11przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.   177,00 zł
1.12pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)     85,00 zł
1.13taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)     42,00 zł
1.14pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)     50,00 zł
1.15pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)     63,00 zł
1.16pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)      48,00 zł
1.17tramwaj - wagon silnikowy   330,00 zł
1.18tramwaj - wagon przegubowy   395,00 zł
1.19tramwaj - wagon doczepny czynny   250,00 zł
1.20tramwaj - wagon doczepny bierny   110,00 zł
1.21trolejbus badania elektryczne(2)   115,00 zł
1.22motorower     50,00 zł
1.23    pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej     62,00 zł

2.  Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie                                                      

     badań technicznych w zakresie: 

 

2.1skuteczności i równomierności działania hamulców                                          
   20,00 zł
2.2skuteczności działania hamulców tramwaju                                                                                                                                                            120,00 zł
2.3skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu   50,00 zł
2.4ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania   14,00 zł
2.5połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu                                                                                          20,00 zł
2.6toksyczności spalin   14,00 zł
2.7poziomu hałasu   20,00 zł
2.8geometrii kół jednej osi    36,00 zł
2.9działania amortyzatorów jednej osi   14,00 zł
2.10wszystkich innych usterek łącznie   20,00 zł

4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia,
    że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)              
   20,00 zł
4.2po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)   94,00 zł
4.3     dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym   51,00 zł
5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
    bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro -ny środowiska:
5.1co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)                                                                                   
      20,00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)      94,00 zł
6.  Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym
(za badania specjalistyczne)                                                
   114,00 zł
6.2który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)        42,00 zł
6.3który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)     50,00 zł
6.4który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)     85,00 zł
6.5autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)    126,00 zł
6.6do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)     48,00 zł
6.7w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym                              
     82,00 zł
6.8o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym     50,00 zł
6.9skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji     60,00 zł
6.9askierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.     94,00 zł
6.11pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.     50,00 zł
6.12   dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach   120,00 zł
7.  Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane 
     w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)             35,00 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)          21,00 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)          48,00 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej            
i podmiejskiej(4)
         41,00 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)          41,00 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia          49,00 zł
7.7 wykonanie numeru silnika          49,00 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie          36,00 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych          82,00 zł
7.10     pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych  
z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)
       255,00 zł

firma3c.jpg